Blank float

Dit is het doorsnee heldere glas wat gemaakt wordt volgens een continue (float)productieproces. Floatglas wordt geproduceerd door de grondstoffen: zand, kalk en soda onder hoge temperaturen te smelten. Met dit proces wordt het glas geproduceerd met twee vlakke, evenwijdige oppervlakken. Kenmerkende eigenschappen van dit glas zijn: doorschijnend, doorzichtig en sterk. Dit zogenaamde float glas wordt ook weer gebruikt bij de productie van isolatieglas.