HR++ isolatieglas

HR++ (hoogrendement) glas is in principe hetzelfde opgebouwd als 'gewoon'-isolatieglas. Het bestaat uit 2 glasplaten met een spouw daartussen.

Deze spouw is gevuld met een edelgas, meestal is dit argon gas. Het belangrijkste verschil is dat bij HR++ glas een flinterdunne metaal-'coating' is aangebracht op de binnenruit. Deze metaal-'coating' kaatst als het ware de warmtestraling terug de woning in, zodat er minder energie nodig is voor het verwarmen van de woning. Hoogrendementsglas levert een nog grotere besparing op en nog meer comfort in vergelijking met 'gewoon'-isolatieglas.

HR++ isolatieglas, met een spouw van 15 mm, heeft een U-waarde van: 1,1 W/m².K Indien de spouw kleiner is en nog gevuld is met Argon gas zal de Uwaarde hoger zijn. Het mag dan geen HR++ meer heten, maar HR+.

Wat zijn de voordelen? Door deze opbouw is het energieverlies in belangrijke mate terug gedrongen. Daar er minder energieverlies optreedt, hoeft er minder energie toegevoegd te worden om de kamertemperatuur op het gewenste peil te houden. Dit betekent vermindering van de stookkosten, vermindering van de uitstoot van CO².