Enkele wetenswaardigheden

U-waarde

Dit geeft het energieverlies aan (of de isolerende werking) in aantal Watt per m² per graden temperatuurverschil met de binnenzijde en de buitenzijde van het glas. Of te wel: W/m².K Zo heeft standaard isolatieglas een U-waarde van 3, en HR++ een U-waarde van 1,1.Hoe lager het getal dus, hoe lager het energieverlies.


Spouw

Dit is de ruimte tussen de twee glasplaten. Meestal is deze gevuld met schone droge lucht, maar bij de meeste HR++ glassoorten is deze gevuld met een Argongas vulling. Dit is een ongevaarlijk edelgas en draagt bij aan de hoge isolerende waarde van het HR++ glas.
Andere vullingen kunnen zijn Xenon- en Kryptongas. Beide verhogen ze de isolerende waarde van het glas aanzienlijk, maar zijn vrij kostbaar. Ook de grootte van de spouw is bepalend voor de isolerende werking. Hoe kleiner de spouwafstand, hoe lager de isolerende werking van het glas is. Maar dit wil niet zeggen dat een grotere spouw gelijk is aan een betere warmte isolatie. De gunstigste spouw afstand voor isolatie glas is 15 - 16 mm.

 

 

Condensvorming

 Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Bij bijvoorbeeld hoog-rendements triplebeglazing kan dit risico groter zijn dan bij hoog-rendements isolerend dubbelglas. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing. 


Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, kan de condens terug komen. 

Afsluitend kan geconcludeerd worden: 
Condensatie op de buitenzijde van het glas bewijst de aanwezigheid van 
prima isolerende beglazing! 

Bron: Glas Branche Organisatie